Решения на BiDict

Към задачата

48 решения

Име Точки Изпълнение
Станислав Гатев Точки: 7 (2 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 19 Коментари: 2
Николай Колев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 9 Редове: 65 Коментари: 0
Явор Папазов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 122 Коментари: 0
Недислав Стойчев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 29 Коментари: 0
Илия Идакиев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 8 Редове: 50 Коментари: 0
Евгени Цаков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 48 Коментари: 0
Никола Собаджиев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 7 Редове: 29 Коментари: 2
Илия Велев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 10 Редове: 44 Коментари: 0
Мирослав Шипковенски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 44 Коментари: 0
Дарина Нейчева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 19 Коментари: 0
Орлин Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 40 Коментари: 0
Георги Муеров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 22 Коментари: 0
Николай Георгиев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 8 Редове: 88 Коментари: 0
Димитър Вачев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 31 Коментари: 0
Лидия Георгиева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 29 Коментари: 0
Борис Величков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 41 Коментари: 0
Рая Димитрова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 11 Редове: 27 Коментари: 1
Христо Георгиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 134 Коментари: 0
Никола Велинов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 35 Коментари: 0
Николина Ефтимова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 41 Коментари: 0
Дамяна Иванова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 36 Коментари: 0
Петко Пъдевски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 181 Коментари: 0
Димитър Павлов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 21 Коментари: 0
Петър Петров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 9 Редове: 7 Коментари: 0
Николай Стоицев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 11 Редове: 15 Коментари: 0
Александър Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 37 Коментари: 0
Габриела Цанова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 84 Коментари: 0
Павлина Гатова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 7 Редове: 74 Коментари: 0
Димитър Банков Точки: 6 (1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 103 Коментари: 0
Светослав Атанасов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 27 Коментари: 0
Василина Татарлиева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 9 Редове: 28 Коментари: 0
Илиян Киряков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 41 Коментари: 0
Галин Тодоров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 31 Коментари: 0
Албена Куманова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 34 Коментари: 0
Станислав Станчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 44 Коментари: 0
Марин Делчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 34 Коментари: 0
Борислав Статев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 34 Коментари: 0
Стоян Стоянов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 37 Коментари: 0
Тодор Ганчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 31 Коментари: 0
Петър Костов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 40 Коментари: 0
Дин Анх Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 7 Редове: 37 Коментари: 0
Иво Кънчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 26 Коментари: 0
Ангел Миланов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 38 Коментари: 0
Мирослав Милев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 40 Коментари: 0
Илиян Величков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 63 Коментари: 0
Щилиян Харбов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 11 Редове: 8 Коментари: 1
Елина Кънева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 12 Коментари: 0
Виктор Бечев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 108 Коментари: 1