Решение на BiDict от Димитър Павлов

Обратно към всички решения

Към профила на Димитър Павлов

Резултати

 • 4 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 4 точки общо
 • 11 успешни тест(а)
 • 5 неуспешни тест(а)

Код

class BiDict(dict):
def inverse(self):
values = [x for x in self.values()]
keys = [x for x in self.keys()]
self.clear()
for x in range(len(keys)):
self[values[x]] = keys[x]
def __setitem__(self, key, item):
if (type(item) == list or type(item) == dict or
type(item) == tuple or type(item) == set):
raise TypeError
else:
dict.__setitem__(self, key, item)
def update(self, dic):
for x in dic.values():
if (type(x) == list or type(x) == dict or
type(x) == tuple or type(x) == set):
raise TypeError
dict.update(dic)

Лог от изпълнението

..EE...FF.F.....
======================================================================
ERROR: test_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-15id6l9", line 49, in test_circular_values
  circular = self.solutions.BiDict({1: 2, 2: 3, 3: 1})
AttributeError: 'BiDictTestCase' object has no attribute 'solutions'

======================================================================
ERROR: test_copied_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-15id6l9", line 57, in test_copied_circular_values
  inversed_circular.inverse()
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
FAIL: test_hashing_self (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-15id6l9", line 65, in test_hashing_self
  self.assertRaises(TypeError, self.person.update, {'clone': self.person})
AssertionError: TypeError not raised by update

======================================================================
FAIL: test_insert_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-15id6l9", line 78, in test_insert_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'sex'])

======================================================================
FAIL: test_insert_none_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-15id6l9", line 92, in test_insert_none_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'none', 'sex'])

----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 0.003s

FAILED (failures=3, errors=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Димитър обнови решението на 18.04.2012 23:15 (преди над 8 години)

+class BiDict(dict):
+ def inverse(self):
+ values = [x for x in self.values()]
+ keys = [x for x in self.keys()]
+ self.clear()
+ for x in range(len(keys)):
+ self[values[x]] = keys[x]
+
+ def __setitem__(self, key, item):
+ if (type(item) == list or type(item) == dict or
+ type(item) == tuple or type(item) == set):
+ raise TypeError
+ else:
+ dict.__setitem__(self, key, item)
+
+ def update(self, dic):
+ for x in dic.values():
+ if (type(x) == list or type(x) == dict or
+ type(x) == tuple or type(x) == set):
+ raise TypeError
+ dict.update(dic)