Решение на BiDict от Щилиян Харбов

Обратно към всички решения

Към профила на Щилиян Харбов

Резултати

 • 2 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 2 точки общо
 • 5 успешни тест(а)
 • 11 неуспешни тест(а)

Код

class BiDict(dict):
def invert(self):
self.__invert = {}
for k, v in self.items():
self.__invert[v] = k
self.clear()
self.update(self.__invert)
self.__invert.clear()

Лог от изпълнението

.EEEE..FF.F.FEEE
======================================================================
ERROR: test_assign_value_and_reverse (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 17, in test_assign_value_and_reverse
  self.person.inverse()
AttributeError: 'BiDict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
ERROR: test_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 49, in test_circular_values
  circular = self.solutions.BiDict({1: 2, 2: 3, 3: 1})
AttributeError: 'BiDictTestCase' object has no attribute 'solutions'

======================================================================
ERROR: test_copied_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 57, in test_copied_circular_values
  inversed_circular.inverse()
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
ERROR: test_double_inverse (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 21, in test_double_inverse
  self.person.inverse()
AttributeError: 'BiDict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
ERROR: test_inverse (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 45, in test_inverse
  self.person.inverse()
AttributeError: 'BiDict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
ERROR: test_lots_of_even_inverses (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 26, in test_lots_of_even_inverses
  self.person.inverse()
AttributeError: 'BiDict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
ERROR: test_lots_of_odd_inverses (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 35, in test_lots_of_odd_inverses
  self.person.inverse()
AttributeError: 'BiDict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
FAIL: test_hashing_self (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 65, in test_hashing_self
  self.assertRaises(TypeError, self.person.update, {'clone': self.person})
AssertionError: TypeError not raised by update

======================================================================
FAIL: test_insert_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 78, in test_insert_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'sex'])

======================================================================
FAIL: test_insert_none_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 92, in test_insert_none_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'none', 'sex'])

======================================================================
FAIL: test_invalid_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-lzc3rv", line 62, in test_invalid_value
  self.assertRaises(TypeError, self.person.update, {'sports': ['boxing',]})
AssertionError: TypeError not raised by update

----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 0.003s

FAILED (failures=4, errors=7)

История (1 версия и 1 коментар)

Щилиян обнови решението на 19.04.2012 18:06 (преди над 8 години)

+class BiDict(dict):
+ def invert(self):
+ self.__invert = {}
+ for k, v in self.items():
+ self.__invert[v] = k
+ self.clear()
+ self.update(self.__invert)
+ self.__invert.clear()