Решение на BiDict от Борис Величков

Обратно към всички решения

Към профила на Борис Величков

Резултати

 • 5 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 5 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)

Код

class BiDict(dict):
def __init__(self, *args, **kwargs):
super(BiDict, self).__init__()
for element in args:
for key, value in element.items():
hash(key)
hash(value)
self[key] = value
for key, value in kwargs.items():
hash(key)
hash(value)
self[key] = value
def __setitem__(self, key, value):
hash(value)
hash(key)
same_values = False
for self_key, self_value in self.items():
if self[self_key] == value:
same_values = True
del_key = self_key
if same_values == True:
del self[del_key]
super().__setitem__(key, value)
def update(self, new_dict):
for key, value in new_dict.items():
hash(key)
hash(value)
self[key] = value
def inverse(self):
stack = []
cur_dict = {}
for key, value in self.items():
cur_dict = {value: key}
stack.append(cur_dict)
self.clear()
for inv_dict in stack:
self.update(inv_dict)

Лог от изпълнението

..EE....F.F.....
======================================================================
ERROR: test_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-6u9qyx", line 49, in test_circular_values
  circular = self.solutions.BiDict({1: 2, 2: 3, 3: 1})
AttributeError: 'BiDictTestCase' object has no attribute 'solutions'

======================================================================
ERROR: test_copied_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-6u9qyx", line 57, in test_copied_circular_values
  inversed_circular.inverse()
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
FAIL: test_insert_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-6u9qyx", line 78, in test_insert_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'sex'])

======================================================================
FAIL: test_insert_none_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-6u9qyx", line 92, in test_insert_none_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'none', 'sex'])

----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 0.003s

FAILED (failures=2, errors=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Борис обнови решението на 18.04.2012 02:08 (преди над 8 години)

+class BiDict(dict):
+
+ def __init__(self, *args, **kwargs):
+ super(BiDict, self).__init__()
+ for element in args:
+ for key, value in element.items():
+ hash(key)
+ hash(value)
+ self[key] = value
+ for key, value in kwargs.items():
+ hash(key)
+ hash(value)
+ self[key] = value
+
+ def __setitem__(self, key, value):
+ hash(value)
+ hash(key)
+ same_values = False
+ for self_key, self_value in self.items():
+ if self[self_key] == value:
+ same_values = True
+ del_key = self_key
+ if same_values == True:
+ del self[del_key]
+ super().__setitem__(key, value)
+
+ def update(self, new_dict):
+ for key, value in new_dict.items():
+ hash(key)
+ hash(value)
+ self[key] = value
+
+ def inverse(self):
+ stack = []
+ cur_dict = {}
+ for key, value in self.items():
+ cur_dict = {value: key}
+ stack.append(cur_dict)
+ self.clear()
+ for inv_dict in stack:
+ self.update(inv_dict)