Решение на BiDict от Дарина Нейчева

Обратно към всички решения

Към профила на Дарина Нейчева

Резултати

 • 5 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 5 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)

Код

import collections
class BiDict(dict):
def __init__(self, dict):
self.update(dict)
def inverse(self):
copy_dict = {value: key for key, value in self.items()}
self.clear()
self.update(copy_dict)
def update(self, mapping):
for key in mapping.keys():
if isinstance(mapping[key], collections.Hashable):
self[key] = mapping[key]
else:
raise TypeError

Лог от изпълнението

..EE....F.F.....
======================================================================
ERROR: test_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-s9pfab", line 49, in test_circular_values
  circular = self.solutions.BiDict({1: 2, 2: 3, 3: 1})
AttributeError: 'BiDictTestCase' object has no attribute 'solutions'

======================================================================
ERROR: test_copied_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-s9pfab", line 57, in test_copied_circular_values
  inversed_circular.inverse()
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
FAIL: test_insert_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-s9pfab", line 78, in test_insert_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'sex'])

======================================================================
FAIL: test_insert_none_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-s9pfab", line 92, in test_insert_none_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'none', 'sex'])

----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 0.003s

FAILED (failures=2, errors=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Дарина обнови решението на 17.04.2012 00:45 (преди над 8 години)

+import collections
+
+
+class BiDict(dict):
+
+ def __init__(self, dict):
+ self.update(dict)
+
+ def inverse(self):
+ copy_dict = {value: key for key, value in self.items()}
+ self.clear()
+ self.update(copy_dict)
+
+ def update(self, mapping):
+ for key in mapping.keys():
+ if isinstance(mapping[key], collections.Hashable):
+ self[key] = mapping[key]
+ else:
+ raise TypeError