Решение на BiDict от Марин Делчев

Обратно към всички решения

Към профила на Марин Делчев

Резултати

 • 5 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 5 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 4 неуспешни тест(а)

Код

class BiDict(dict):
def __init__(self, *args, **kwargs):
super(BiDict, self).__init__()
for key, value in kwargs.items():
hash(key)
hash(value)
self[key] = value
for object in args:
for key, value in object.items():
hash(key)
hash(value)
self[key] = value
def __setitem__(self, key, value):
hash(value)
hash(key)
if value in self.values():
for current_key, current_value in self.items():
if self[current_key] == value:
delete_key = current_key
del self[delete_key]
super().__setitem__(key, value)
def inverse(self):
inverse_dict = {value: key for key, value in self.items()}
self.clear()
self.update(inverse_dict)
def update(self, update_dict):
for key, value in update_dict.items():
hash(key)
hash(value)
self[key] = value

Лог от изпълнението

..EE....F.F.....
======================================================================
ERROR: test_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-qe2omx", line 49, in test_circular_values
  circular = self.solutions.BiDict({1: 2, 2: 3, 3: 1})
AttributeError: 'BiDictTestCase' object has no attribute 'solutions'

======================================================================
ERROR: test_copied_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-qe2omx", line 57, in test_copied_circular_values
  inversed_circular.inverse()
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
FAIL: test_insert_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-qe2omx", line 78, in test_insert_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'sex'])

======================================================================
FAIL: test_insert_none_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-qe2omx", line 92, in test_insert_none_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'none', 'sex'])

----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 0.003s

FAILED (failures=2, errors=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Марин обнови решението на 19.04.2012 13:05 (преди над 8 години)

+class BiDict(dict):
+
+ def __init__(self, *args, **kwargs):
+ super(BiDict, self).__init__()
+ for key, value in kwargs.items():
+ hash(key)
+ hash(value)
+ self[key] = value
+ for object in args:
+ for key, value in object.items():
+ hash(key)
+ hash(value)
+ self[key] = value
+
+ def __setitem__(self, key, value):
+ hash(value)
+ hash(key)
+ if value in self.values():
+ for current_key, current_value in self.items():
+ if self[current_key] == value:
+ delete_key = current_key
+ del self[delete_key]
+ super().__setitem__(key, value)
+
+ def inverse(self):
+ inverse_dict = {value: key for key, value in self.items()}
+ self.clear()
+ self.update(inverse_dict)
+
+ def update(self, update_dict):
+ for key, value in update_dict.items():
+ hash(key)
+ hash(value)
+ self[key] = value