Решение на BiDict от Виктор Бечев

Обратно към всички решения

Към профила на Виктор Бечев

Резултати

 • 0 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 0 точки общо
 • 0 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

class BiDict:
def __init__(self, init_dict):
temporary_obverse = dict(init_dict)
self._inverse = {obverse_val: obverse_key for obverse_key, obverse_val
in temporary_obverse.items()}
self._obverse = {inverse_val: inverse_key for inverse_key, inverse_val
in self._inverse.items()}
self._current = self._obverse
def __getitem__(self, key):
return self._current[key]
def __setitem__(self, key, value):
self._current[key] = value
new_bidict = BiDict(self._current)
if self._current is self._obverse:
self._obverse = new_bidict._obverse
self._inverse = new_bidict._inverse
else:
self._obverse = new_bidict._inverse
self._inverse = new_bidict._obverse
self._current = new_bidict._current
def __delitem__(self, key):
if self._current is self._obverse:
del self._inverse[self._obverse[key]]
else:
del self._obverse[self._inverse[key]]
def __repr__(self):
return repr(self._current)
def __str__(self):
return str(self._current)
def __contains__(self, item):
return item in self._current
def __iter__(self):
return self._current.__iter__
def inverse(self):
if self._current is self._obverse:
self._current = self._inverse
else:
self._current = self._obverse
def clear(self):
self._obverse.clear()
self._inverse.clear()
def copy(self):
return BiDict(self._current)
def get(key, default=None):
return get(self._current, default)
def items():
return self._current.items()
def keys():
return self._current.keys()
def values():
return self._current.values()
def setdefault(key, default=None):
if key not in self._current:
if self._current is self._obverse:
self._inverse[default] = key
else:
self._obverse[default] = key
return self._current.setdefault(key, default)
def update(iterable = None, **kwargs):
if iterable is not None:
self._current.update(iterable, **kwargs)
else:
self._current.update(**kwargs)
new_bidict = BiDict(self._current)
if self._current is self._obverse:
self._obverse = new_bidict._obverse
self._inverse = new_bidict._inverse
else:
self._obverse = new_bidict._inverse
self._inverse = new_bidict._obverse
self._current = new_bidict._current
def pop(key, default=None):
if key in self._current:
if self._current is self._obverse:
del self._inverse[self._obverse[key]]
else:
del self._obverse[self._inverse[key]]
return self._current.pop
def popitem():
popped = self._current.popitem()
if self._current is self._obverse:
del self._inverse[self._obverse[popped[1]]
else:
del self._obverse[self._inverse[popped[1]]]
return popped
@classmethod
def fromkeys(seq, value=None):
return BiDict(dict.fromkeys(seq, value))

Лог от изпълнението

Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1cb3hvk", line 102, in <module>
  BiDictTestCase.main()
 File "/data/rails/pyfmi-2012/releases/20120501152555/python/homework.py", line 27, in main
  rude.solution = module or imp.load_source('solution', sys.argv[1])
 File "/tmp/solution20120627-22085-1clng52", line 102
  else:
    ^
SyntaxError: invalid syntax

История (1 версия и 1 коментар)

Виктор обнови решението на 19.04.2012 18:49 (преди над 8 години)

+class BiDict:
+
+ def __init__(self, init_dict):
+ temporary_obverse = dict(init_dict)
+ self._inverse = {obverse_val: obverse_key for obverse_key, obverse_val
+ in temporary_obverse.items()}
+ self._obverse = {inverse_val: inverse_key for inverse_key, inverse_val
+ in self._inverse.items()}
+ self._current = self._obverse
+
+ def __getitem__(self, key):
+ return self._current[key]
+
+ def __setitem__(self, key, value):
+ self._current[key] = value
+ new_bidict = BiDict(self._current)
+ if self._current is self._obverse:
+ self._obverse = new_bidict._obverse
+ self._inverse = new_bidict._inverse
+ else:
+ self._obverse = new_bidict._inverse
+ self._inverse = new_bidict._obverse
+ self._current = new_bidict._current
+
+ def __delitem__(self, key):
+ if self._current is self._obverse:
+ del self._inverse[self._obverse[key]]
+ else:
+ del self._obverse[self._inverse[key]]
+
+ def __repr__(self):
+ return repr(self._current)
+
+ def __str__(self):
+ return str(self._current)
+
+ def __contains__(self, item):
+ return item in self._current
+
+ def __iter__(self):
+ return self._current.__iter__
+
+ def inverse(self):
+ if self._current is self._obverse:
+ self._current = self._inverse
+ else:
+ self._current = self._obverse
+
+ def clear(self):
+ self._obverse.clear()
+ self._inverse.clear()
+
+ def copy(self):
+ return BiDict(self._current)
+
+ def get(key, default=None):
+ return get(self._current, default)
+
+ def items():
+ return self._current.items()
+
+ def keys():
+ return self._current.keys()
+
+ def values():
+ return self._current.values()
+
+ def setdefault(key, default=None):
+ if key not in self._current:
+ if self._current is self._obverse:
+ self._inverse[default] = key
+ else:
+ self._obverse[default] = key
+ return self._current.setdefault(key, default)
+
+ def update(iterable = None, **kwargs):
+ if iterable is not None:
+ self._current.update(iterable, **kwargs)
+ else:
+ self._current.update(**kwargs)
+ new_bidict = BiDict(self._current)
+ if self._current is self._obverse:
+ self._obverse = new_bidict._obverse
+ self._inverse = new_bidict._inverse
+ else:
+ self._obverse = new_bidict._inverse
+ self._inverse = new_bidict._obverse
+ self._current = new_bidict._current
+
+ def pop(key, default=None):
+ if key in self._current:
+ if self._current is self._obverse:
+ del self._inverse[self._obverse[key]]
+ else:
+ del self._obverse[self._inverse[key]]
+ return self._current.pop
+
+ def popitem():
+ popped = self._current.popitem()
+ if self._current is self._obverse:
+ del self._inverse[self._obverse[popped[1]]
+ else:
+ del self._obverse[self._inverse[popped[1]]]
+ return popped
+
+ @classmethod
+ def fromkeys(seq, value=None):
+ return BiDict(dict.fromkeys(seq, value))