Решение на BiDict от Петър Петров

Обратно към всички решения

Към профила на Петър Петров

Резултати

 • 3 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 3 точки общо
 • 7 успешни тест(а)
 • 9 неуспешни тест(а)

Код

class BiDict(dict):
def inverse(self):
for key in self:
self[self[key]]= key
del self[key]

Лог от изпълнението

.EEEE..FF.F.F..E
======================================================================
ERROR: test_assign_value_and_reverse (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1g8xe22", line 18, in test_assign_value_and_reverse
  self.assertEqual(self.person['Кънчов'], 'last_name')
KeyError: 'Кънчов'

======================================================================
ERROR: test_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1g8xe22", line 49, in test_circular_values
  circular = self.solutions.BiDict({1: 2, 2: 3, 3: 1})
AttributeError: 'BiDictTestCase' object has no attribute 'solutions'

======================================================================
ERROR: test_copied_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1g8xe22", line 57, in test_copied_circular_values
  inversed_circular.inverse()
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
ERROR: test_double_inverse (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1g8xe22", line 23, in test_double_inverse
  self.assertEqual(self.person['name'], 'Кънчо')
KeyError: 'name'

======================================================================
ERROR: test_lots_of_odd_inverses (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1g8xe22", line 42, in test_lots_of_odd_inverses
  self.assertEqual(self.person['Кънчо'], 'name')
KeyError: 'Кънчо'

======================================================================
FAIL: test_hashing_self (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1g8xe22", line 65, in test_hashing_self
  self.assertRaises(TypeError, self.person.update, {'clone': self.person})
AssertionError: TypeError not raised by update

======================================================================
FAIL: test_insert_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1g8xe22", line 78, in test_insert_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'sex'])

======================================================================
FAIL: test_insert_none_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1g8xe22", line 92, in test_insert_none_existing_key_with_existing_value
  self.assertNotIn('age', new_person.keys())
AssertionError: 'age' unexpectedly found in dict_keys(['age', 'name', 'none', 'sex'])

======================================================================
FAIL: test_invalid_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1g8xe22", line 62, in test_invalid_value
  self.assertRaises(TypeError, self.person.update, {'sports': ['boxing',]})
AssertionError: TypeError not raised by update

----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 0.003s

FAILED (failures=4, errors=5)

История (1 версия и 0 коментара)

Петър обнови решението на 18.04.2012 23:31 (преди над 8 години)

+class BiDict(dict):
+
+ def inverse(self):
+ for key in self:
+ self[self[key]]= key
+ del self[key]
+