Решение на BiDict от Христо Георгиев

Обратно към всички решения

Към профила на Христо Георгиев

Резултати

 • 5 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 5 точки общо
 • 14 успешни тест(а)
 • 2 неуспешни тест(а)

Код

class BiDict():
@classmethod
def fromkeys(self, seq, value=None):
return dict.fromkeys(seq, value)
def __init__(self, data):
self._data = dict()
self._inv = dict()
self.update(data)
#self._data = dict(data.items())
#self._inv = dict(zip(self._data.values(), self._data.keys()))
def __getitem__(self, key):
return self._data[key]
def __setitem__(self, key, value):
if value.__hash__ :
if value in self._inv.keys():
old = self._data[key]
del self._data[self._inv[value]]
del self._inv[old]
self._data[key] = value
self._inv[value] = key
else:
raise TypeError ("unhashable type: '"+ type(value).__name__+"'")
def __delitem__(self, key):
del self._data[key]
for k in self._inv.keys():
if (self._inv[k] == key):
key = k
break
del self._inv[key]
def __contains__ (self, key):
return key in self._data
def __eq__ (self, other):
if not other.__len__:
return False
print(len(self))
print(len(other))
if len(other) != len(self):
return False
for k,v in self.items():
if not other.__contains__(k):
return False
if other[k] != v:
return False
return True
def __ne__ (self, other):
return not self.__eq__(other)
def __len__(self):
return self._data.__len__()
def __str__(self):
return self._data.__str__()
def __repr__(self):
return self.__str__()
def __iter__(self):
return self.iterkeys()
def clear(self):
self._data.clear()
self._inv.clear()
def copy(self):
return BiDict(self._data)
def get(self, key, default=None):
if not key in self.keys():
return default
return self._data[key]
def items(self):
return zip(self.keys(), self.values())
def iterkeys(self):
return self._data.iterkeys()
def iteritems(self):
return self._data.iteritems()
def itervalues(self):
return self._data.itervalues()
def keys(self):
return self._data.keys()
def values(self):
return self._data.values()
def inverse(self):
buf = self._data
self._data = self._inv
self._inv = buf
def pop(self, key, default=None):
value = self.get(key)
if value is not None:
del self[key]
return value
if default is not None:
return default
else:
raise KeyError('Key not found')
def popitem(self):
if len(self) == 0:
raise KeyError('Dictionary is empty')
for k in self.keys():
key = k
break
return self.pop(key)
def update(self, dict, *args, **kwargs):
for k, v in dict.items():
self[k] = v
for k,v in kwargs.items():
self[k] = v
def setdefault(self, key, default=None):
if key in self:
return self[key]
self[key] = default
return default

Лог от изпълнението

..E.......E.....
======================================================================
ERROR: test_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1b3wkri", line 49, in test_circular_values
  circular = self.solutions.BiDict({1: 2, 2: 3, 3: 1})
AttributeError: 'BiDictTestCase' object has no attribute 'solutions'

======================================================================
ERROR: test_insert_none_existing_key_with_existing_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-1b3wkri", line 89, in test_insert_none_existing_key_with_existing_value
  new_person['none'] = 18
 File "/tmp/solution20120627-22085-zs5l39", line 19, in __setitem__
  old = self._data[key]
KeyError: 'none'

----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 0.003s

FAILED (errors=2)

История (1 версия и 0 коментара)

Христо обнови решението на 18.04.2012 14:22 (преди над 8 години)

+class BiDict():
+ @classmethod
+ def fromkeys(self, seq, value=None):
+ return dict.fromkeys(seq, value)
+
+ def __init__(self, data):
+ self._data = dict()
+ self._inv = dict()
+ self.update(data)
+ #self._data = dict(data.items())
+ #self._inv = dict(zip(self._data.values(), self._data.keys()))
+
+ def __getitem__(self, key):
+ return self._data[key]
+
+ def __setitem__(self, key, value):
+ if value.__hash__ :
+ if value in self._inv.keys():
+ old = self._data[key]
+ del self._data[self._inv[value]]
+ del self._inv[old]
+ self._data[key] = value
+ self._inv[value] = key
+ else:
+ raise TypeError ("unhashable type: '"+ type(value).__name__+"'")
+
+ def __delitem__(self, key):
+ del self._data[key]
+ for k in self._inv.keys():
+ if (self._inv[k] == key):
+ key = k
+ break
+ del self._inv[key]
+
+ def __contains__ (self, key):
+ return key in self._data
+
+ def __eq__ (self, other):
+ if not other.__len__:
+ return False
+
+ print(len(self))
+ print(len(other))
+
+ if len(other) != len(self):
+ return False
+
+ for k,v in self.items():
+ if not other.__contains__(k):
+ return False
+ if other[k] != v:
+ return False
+ return True
+
+ def __ne__ (self, other):
+ return not self.__eq__(other)
+
+ def __len__(self):
+ return self._data.__len__()
+
+ def __str__(self):
+ return self._data.__str__()
+
+ def __repr__(self):
+ return self.__str__()
+
+ def __iter__(self):
+ return self.iterkeys()
+
+ def clear(self):
+ self._data.clear()
+ self._inv.clear()
+
+ def copy(self):
+ return BiDict(self._data)
+
+ def get(self, key, default=None):
+ if not key in self.keys():
+ return default
+ return self._data[key]
+
+ def items(self):
+ return zip(self.keys(), self.values())
+
+ def iterkeys(self):
+ return self._data.iterkeys()
+
+ def iteritems(self):
+ return self._data.iteritems()
+
+ def itervalues(self):
+ return self._data.itervalues()
+
+ def keys(self):
+ return self._data.keys()
+
+ def values(self):
+ return self._data.values()
+
+ def inverse(self):
+ buf = self._data
+ self._data = self._inv
+ self._inv = buf
+
+ def pop(self, key, default=None):
+ value = self.get(key)
+ if value is not None:
+ del self[key]
+ return value
+ if default is not None:
+ return default
+ else:
+ raise KeyError('Key not found')
+
+ def popitem(self):
+ if len(self) == 0:
+ raise KeyError('Dictionary is empty')
+
+ for k in self.keys():
+ key = k
+ break
+ return self.pop(key)
+
+ def update(self, dict, *args, **kwargs):
+ for k, v in dict.items():
+ self[k] = v
+ for k,v in kwargs.items():
+ self[k] = v
+
+ def setdefault(self, key, default=None):
+ if key in self:
+ return self[key]
+ self[key] = default
+ return default