Решение на BiDict от Рая Димитрова

Обратно към всички решения

Към профила на Рая Димитрова

Резултати

 • 2 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 2 точки общо
 • 5 успешни тест(а)
 • 11 неуспешни тест(а)

Код

class BiDict(dict):
def __init__(self, d):
self.bi_dict = d.copy()
#immutable values?
def __repr__(self):
return "BiDict({0})".format(self.bi_dict)
def __setitem__(self, a, b):
#somehow just make it do what __setitem__ originally does! but how?
if b in self.bi_dict.values():
self.inverse()
self.bi_dict.__delitem__(b)
self.inverse()
def inverse(self):
inversed = self.bi_dict.copy()
for key in self.bi_dict.keys():
inversed.__delitem__(key)
inversed.__setitem__(self.bi_dict[key], key)
self.bi_dict = inversed.copy()
'''
P.S. Извинявам се за половинчатото домашно, но по редица причини
просто нямам време към момента да се разровя за отговори на въпросите си.
'''

Лог от изпълнението

EEEEEE.F....FFEE
======================================================================
ERROR: test_assign_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 13, in test_assign_value
  self.assertEqual(self.person['last_name'], 'Кънчов')
KeyError: 'last_name'

======================================================================
ERROR: test_assign_value_and_reverse (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 18, in test_assign_value_and_reverse
  self.assertEqual(self.person['Кънчов'], 'last_name')
KeyError: 'Кънчов'

======================================================================
ERROR: test_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 49, in test_circular_values
  circular = self.solutions.BiDict({1: 2, 2: 3, 3: 1})
AttributeError: 'BiDictTestCase' object has no attribute 'solutions'

======================================================================
ERROR: test_copied_circular_values (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 57, in test_copied_circular_values
  inversed_circular.inverse()
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'inverse'

======================================================================
ERROR: test_double_inverse (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 23, in test_double_inverse
  self.assertEqual(self.person['name'], 'Кънчо')
KeyError: 'name'

======================================================================
ERROR: test_get_a_key (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 9, in test_get_a_key
  self.assertEqual(self.person['name'], 'Кънчо')
KeyError: 'name'

======================================================================
ERROR: test_lots_of_even_inverses (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 32, in test_lots_of_even_inverses
  self.assertEqual(self.person['name'], 'Кънчо')
KeyError: 'name'

======================================================================
ERROR: test_lots_of_odd_inverses (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 42, in test_lots_of_odd_inverses
  self.assertEqual(self.person['Кънчо'], 'name')
KeyError: 'Кънчо'

======================================================================
FAIL: test_hashing_self (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 65, in test_hashing_self
  self.assertRaises(TypeError, self.person.update, {'clone': self.person})
AssertionError: TypeError not raised by update

======================================================================
FAIL: test_invalid_value (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 62, in test_invalid_value
  self.assertRaises(TypeError, self.person.update, {'sports': ['boxing',]})
AssertionError: TypeError not raised by update

======================================================================
FAIL: test_inverse (__main__.BiDictTestCase)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "/tmp/test20120627-22085-cy4yjy", line 46, in test_inverse
  self.assertIn('Кънчо', self.person.keys())
AssertionError: 'Кънчо' not found in dict_keys([])

----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 0.003s

FAILED (failures=3, errors=8)

История (1 версия и 1 коментар)

Рая обнови решението на 18.04.2012 04:17 (преди над 8 години)

+class BiDict(dict):
+ def __init__(self, d):
+ self.bi_dict = d.copy()
+ #immutable values?
+
+ def __repr__(self):
+ return "BiDict({0})".format(self.bi_dict)
+
+ def __setitem__(self, a, b):
+ #somehow just make it do what __setitem__ originally does! but how?
+ if b in self.bi_dict.values():
+ self.inverse()
+ self.bi_dict.__delitem__(b)
+ self.inverse()
+
+ def inverse(self):
+ inversed = self.bi_dict.copy()
+ for key in self.bi_dict.keys():
+ inversed.__delitem__(key)
+ inversed.__setitem__(self.bi_dict[key], key)
+ self.bi_dict = inversed.copy()
+
+
+'''
+P.S. Извинявам се за половинчатото домашно, но по редица причини
+просто нямам време към момента да се разровя за отговори на въпросите си.
+'''

Мили преподаватели, Тъй като тези дни намерих време и си довърших домашното, бих искала да го приложа в случай, че се засилите да коментирате и да давате идеи за подобрения към всички домашни. И да, знам, че вие ще оценявате горната версия, която е предадена в срок, но за мен feedback-а е по-важен от оценката. Та молбата ми е ако смятате да отделяте време за feedback, да ми пратите такъв за долната версия(тъй като ми е съвсем ясно, че горния код хич не го бива и feedback относно него не би ми бил полезен). Благодаря Ви предварително :))

class BiDict(dict):
  def __init__(self, input_dictionary):
    super().__init__()
    for key in input_dictionary :
      self.__setitem__(key, input_dictionary[key])

  def __repr__(self):
    return 'BiDict(' + super().__repr__() + ')'

  def __setitem__(self, input_key, input_value):
    hash(input_value)
    if input_value in self.values():
      for key in self:
        if self[key] == input_value:
          self.__delitem__(key)
          break
    super().__setitem__(input_key, input_value)

  def inverse(self):
    temp_dict = self.copy()
    self.clear()
    for key in temp_dict :
      self.__setitem__(temp_dict[key], key)

  def copy(self):
    return BiDict(super().copy())