Решения на Да си приготвим нещо за хапване

Към задачата

82 решения

Име Точки Изпълнение
Светослав Атанасов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 5
Орлин Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 3
Румен Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 3
Елина Кънева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 5
Димитър Вачев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 5
Илия Идакиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 13 Коментари: 3
Веселина Кръстева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 1
Николай Колев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 1
Борис Величков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 1
Никола Велинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 1
Илиян Киряков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 1
Лъчезар Цанов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 10 Редове: 9 Коментари: 4
Недислав Стойчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 2 Редове: 23 Коментари: 1
Дейвид Танков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 16 Коментари: 2
Борислав Статев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 3
Димитър Павлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 3
Петко Пъдевски Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 2
Петър Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 8 Коментари: 2
Щилиян Харбов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 21 Коментари: 3
Никола Робаков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 1
Георги Муеров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 0
Дин Анх Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 2
Албена Куманова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 1
Цветан Цветанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 0
Станислав Станчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 0
Димитър Сакъров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Стела Динева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 0
Лидия Георгиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 0
Лазар Лазаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 0
Светлин Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 0
Павлина Гатова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 0
Евгени Цаков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Николай Иванов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 4
Стоян Стоянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 2
Стоян Стоянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 1
Милена Лазарова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 2
Методи Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 27 Коментари: 0
Дарина Нейчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Станислав Кънев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 2 Редове: 26 Коментари: 0
Мирослав Милев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 0
Николай Стоицев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 0
Николина Ефтимова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 0
Христо Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 0
Петър Динев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 0
Дамяна Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Виктор Бечев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 5 Коментари: 2
Никола Собаджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 1
Станислав Гатев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 0
Ивелин Славов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Виктор Христосков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Явор Папазов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 0
Ангел Миланов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 0
Яне Кателиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 10 Редове: 17 Коментари: 1
Илия Велев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 21 Коментари: 0
Александър Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 0
Марин Делчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 33 Коментари: 0
Петър Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 0
Рая Димитрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 0
Илиян Величков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 0
Габриела Цанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 0
Любомир Попов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 10 Редове: 17 Коментари: 0
Антония Пепелянкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 0
Веселин Павлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 0
Теодор Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 0
Василина Татарлиева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 3 Редове: 14 Коментари: 1
Цветан Спасов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 0
Галин Тодоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Мирослав Шипковенски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 0
Тодор Ганчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Симеон Панайотов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 0
Владислав Вълчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 2
Иво Кънчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 0
Любомир Ваньов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 10 Редове: 10 Коментари: 0
Димитър Антонов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 3 Редове: 12 Коментари: 0
Николай Шегунов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 0
Никола Каналев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 16 Коментари: 1
Емил Тончев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 25 Коментари: 2
Методи Манолов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 0
Николай Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 0
Мирослав Апрозянов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 13 Коментари: 3
Томислав Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 1 Редове: 21 Коментари: 0