Решение на Да си приготвим нещо за хапване от Георги Муеров

Обратно към всички решения

Към профила на Георги Муеров

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 10 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def get_spam_count(number):
if number % 3 != 0:
return 0
else:
return 1 + get_spam_count(number//3)
def prepare_meal(number):
add_some_eggs = not number % 5
spam_count = get_spam_count(number)
meal = 'spam ' * spam_count
if add_some_eggs :
if spam_count :
meal += 'and '
meal += 'eggs'
else :
meal = meal.strip()
return meal

Лог от изпълнението

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.001s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Георги обнови решението на 09.03.2012 01:51 (преди над 8 години)

+def get_spam_count(number):
+ if number % 3 != 0:
+ return 0
+ else:
+ return 1 + get_spam_count(number//3)
+
+def prepare_meal(number):
+ add_some_eggs = not number % 5
+ spam_count = get_spam_count(number)
+
+ meal = 'spam ' * spam_count
+ if add_some_eggs :
+ if spam_count :
+ meal += 'and '
+ meal += 'eggs'
+ else :
+ meal = meal.strip()
+
+ return meal