Решение на Да си приготвим нещо за хапване от Тодор Ганчев

Обратно към всички решения

Към профила на Тодор Ганчев

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 10 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def get_times_divided(number, divisor):
if number % divisor != 0:
return 0
else:
return 1 + get_times_divided(number/divisor, divisor)
def prepare_meal(number):
spam_count = get_times_divided(number, 3)
has_eggs = (number % 5 == 0)
meal = []
if spam_count != 0:
for every_spam in range(spam_count):
meal.append('spam')
if has_eggs:
meal.append('and eggs')
elif has_eggs:
meal.append('eggs')
return ' '.join(meal)

Лог от изпълнението

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.001s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Тодор обнови решението на 15.03.2012 13:36 (преди над 8 години)

+def get_times_divided(number, divisor):
+ if number % divisor != 0:
+ return 0
+ else:
+ return 1 + get_times_divided(number/divisor, divisor)
+
+
+def prepare_meal(number):
+ spam_count = get_times_divided(number, 3)
+ has_eggs = (number % 5 == 0)
+ meal = []
+
+ if spam_count != 0:
+ for every_spam in range(spam_count):
+ meal.append('spam')
+ if has_eggs:
+ meal.append('and eggs')
+ elif has_eggs:
+ meal.append('eggs')
+
+ return ' '.join(meal)