Решение на Да си приготвим нещо за хапване от Илиян Величков

Обратно към всички решения

Към профила на Илиян Величков

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 10 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def prepare_meal(number):
return_msg = ''
spam_count = 0
for i in range(1, number):
if number % 3 ** i == 0:
spam_count = i
for i in range(0, spam_count):
return_msg += "spam "
return_msg = return_msg[:-1]
if number % 5 == 0:
if spam_count != 0:
return_msg += " and "
return_msg += "eggs"
return return_msg

Лог от изпълнението

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 4.677s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Илиян обнови решението на 14.03.2012 23:58 (преди над 8 години)

+def prepare_meal(number):
+ return_msg = ''
+ spam_count = 0
+ for i in range(1, number):
+ if number % 3 ** i == 0:
+ spam_count = i
+ for i in range(0, spam_count):
+ return_msg += "spam "
+ return_msg = return_msg[:-1]
+ if number % 5 == 0:
+ if spam_count != 0:
+ return_msg += " and "
+ return_msg += "eggs"
+ return return_msg