Решение на Да си приготвим нещо за хапване от Стела Динева

Обратно към всички решения

Към профила на Стела Динева

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 10 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def divide_by_3(spam, power=0):
if not spam % 3:
return divide_by_3(spam / 3, power + 1)
return(power * 'spam ')
def divide_by_5(eggs):
if eggs%5:
return ''
return 'eggs'
def prepare_meal(number):
how_much_spam = divide_by_3(number)
any_eggs = divide_by_5(number)
if how_much_spam and any_eggs:
return '{0}and {1}'.format(how_much_spam, any_eggs)
return '{0}{1}'.format(how_much_spam[:-1], any_eggs)

Лог от изпълнението

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.001s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Стела обнови решението на 09.03.2012 20:07 (преди над 8 години)

+def divide_by_3(spam, power=0):
+ if not spam % 3:
+ return divide_by_3(spam / 3, power + 1)
+ return(power * 'spam ')
+
+def divide_by_5(eggs):
+ if eggs%5:
+ return ''
+ return 'eggs'
+
+def prepare_meal(number):
+ how_much_spam = divide_by_3(number)
+ any_eggs = divide_by_5(number)
+ if how_much_spam and any_eggs:
+ return '{0}and {1}'.format(how_much_spam, any_eggs)
+ return '{0}{1}'.format(how_much_spam[:-1], any_eggs)