Решение на Да си приготвим нещо за хапване от Петко Пъдевски

Обратно към всички решения

Към профила на Петко Пъдевски

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 1 бонус точка
  • 7 точки общо
  • 10 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

'''
Created on Mar 8, 2012
@author: ppadevski
'''
SPAM = 'spam'
AND = 'and'
EGGS = 'eggs'
def prepare_meal(number):
'''
Prepares a tasty meal
@param number: the number used to determine which meal to prepare
@type number: C{int}
@return: the prepared meal
@rtype: C{str}
'''
if number == 0:
return ''
meal = []
while (number % 3) == 0:
meal.append(SPAM)
number //= 3
if (number % 5) == 0:
if meal:
meal.append(AND)
meal.append(EGGS)
return ' '.join(meal)

Лог от изпълнението

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.001s

OK

История (1 версия и 2 коментара)

Петко обнови решението на 08.03.2012 23:11 (преди над 8 години)

+'''
+Created on Mar 8, 2012
+
+@author: ppadevski
+'''
+
+SPAM = 'spam'
+AND = 'and'
+EGGS = 'eggs'
+
+def prepare_meal(number):
+ '''
+ Prepares a tasty meal
+
+ @param number: the number used to determine which meal to prepare
+ @type number: C{int}
+
+ @return: the prepared meal
+ @rtype: C{str}
+ '''
+ if number == 0:
+ return ''
+
+ meal = []
+ while (number % 3) == 0:
+ meal.append(SPAM)
+ number //= 3
+
+ if (number % 5) == 0:
+ if meal:
+ meal.append(AND)
+ meal.append(EGGS)
+
+ return ' '.join(meal)