Решение на Да си приготвим нещо за хапване от Явор Папазов

Обратно към всички решения

Към профила на Явор Папазов

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 10 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def spam_number(n):
cnt = 0
while(n % 3 == 0):
n /= 3
cnt += 1
return cnt
def eggs(n):
return (n % 5 == 0)
def prepare_meal(number):
spam_meal = ('spam ' * spam_number(number))[:-1]
meal = spam_meal
if(eggs(number)):
if(meal != ''):
meal += ' and '
meal += 'eggs'
return meal

Лог от изпълнението

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.001s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Явор обнови решението на 14.03.2012 05:16 (преди над 8 години)

+def spam_number(n):
+ cnt = 0
+ while(n % 3 == 0):
+ n /= 3
+ cnt += 1
+ return cnt
+
+
+def eggs(n):
+ return (n % 5 == 0)
+
+
+def prepare_meal(number):
+ spam_meal = ('spam ' * spam_number(number))[:-1]
+ meal = spam_meal
+ if(eggs(number)):
+ if(meal != ''):
+ meal += ' and '
+ meal += 'eggs'
+ return meal