Решение на Да си приготвим нещо за хапване от Мирослав Шипковенски

Обратно към всички решения

Към профила на Мирослав Шипковенски

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 10 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def prepare_meal(number):
result = ''
delimiter = [' ', 'and']
main_course = ['spam', 'eggs']
current_divisor = 1
current_power = 0
biggest_power = 0
while current_divisor < number:
current_divisor *= 3
current_power += 1
if number % current_divisor == 0:
biggest_power = current_power
for i in range(0, biggest_power):
if result != '':
result += delimiter[0]
result += main_course[0]
if number % 5 == 0:
if result == '':
result += main_course[1]
else:
result += '%s%s%s%s' % (delimiter[0], delimiter[1],
delimiter[0], main_course[1])
return result

Лог от изпълнението

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.001s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Мирослав обнови решението на 15.03.2012 13:34 (преди над 8 години)

+def prepare_meal(number):
+ result = ''
+ delimiter = [' ', 'and']
+ main_course = ['spam', 'eggs']
+ current_divisor = 1
+ current_power = 0
+ biggest_power = 0
+ while current_divisor < number:
+ current_divisor *= 3
+ current_power += 1
+ if number % current_divisor == 0:
+ biggest_power = current_power
+ for i in range(0, biggest_power):
+ if result != '':
+ result += delimiter[0]
+ result += main_course[0]
+ if number % 5 == 0:
+ if result == '':
+ result += main_course[1]
+ else:
+ result += '%s%s%s%s' % (delimiter[0], delimiter[1],
+ delimiter[0], main_course[1])
+ return result