Решение на Да си приготвим нещо за хапване от Виктор Христосков

Обратно към всички решения

Към профила на Виктор Христосков

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 10 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

# problem 1
# let prepare something to eat
def prepare_meal(number):
if number == 0:
return ''
else:
n = 0
meal = []
while (number % (3 ** n)) == 0 and (number % (3 ** (n + 1))) == 0:
n += 1
meal.append('spam')
if (number % 5) == 0:
if not meal:
meal.append('eggs')
else:
meal.append('and eggs')
return ' '.join(meal)

Лог от изпълнението

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.001s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Виктор обнови решението на 14.03.2012 04:37 (преди над 8 години)

+# problem 1
+# let prepare something to eat
+
+
+def prepare_meal(number):
+
+ if number == 0:
+ return ''
+
+ else:
+
+ n = 0
+ meal = []
+
+ while (number % (3 ** n)) == 0 and (number % (3 ** (n + 1))) == 0:
+ n += 1
+ meal.append('spam')
+
+ if (number % 5) == 0:
+ if not meal:
+ meal.append('eggs')
+ else:
+ meal.append('and eggs')
+
+ return ' '.join(meal)