Решение на Да си приготвим нещо за хапване от Галин Тодоров

Обратно към всички решения

Към профила на Галин Тодоров

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 10 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def get_spam_string(input_number):
spam_number = 0
if(input_number == 0):
return ""
while((input_number % 3) == 0):
spam_number += 1
input_number //= 3
if(spam_number):
return ("spam " * spam_number)[:-1]
return ""
def prepare_meal(input_number):
spam_string = get_spam_string(input_number)
EGG_STRING = "eggs"
if(input_number % 5):
return spam_string
elif(spam_string):
return(spam_string + " and " + EGG_STRING)
else:
return(EGG_STRING)
print(prepare_meal(2745))

Лог от изпълнението

..........
----------------------------------------------------------------------
Ran 10 tests in 0.001s

OK

История (1 версия и 1 коментар)

Галин обнови решението на 15.03.2012 12:21 (преди над 8 години)

+def get_spam_string(input_number):
+ spam_number = 0
+ if(input_number == 0):
+ return ""
+ while((input_number % 3) == 0):
+ spam_number += 1
+ input_number //= 3
+ if(spam_number):
+ return ("spam " * spam_number)[:-1]
+ return ""
+
+def prepare_meal(input_number):
+ spam_string = get_spam_string(input_number)
+ EGG_STRING = "eggs"
+ if(input_number % 5):
+ return spam_string
+ elif(spam_string):
+ return(spam_string + " and " + EGG_STRING)
+ else:
+ return(EGG_STRING)
+print(prepare_meal(2745))
+
+
+