Форуми

Тема Отговори Последен отговор
Курсови работи 22 от Светослав Атанасов
Лекции след първия тест 11 от Кирил Владимиров
Второ контролно 2 от Николай Стоицев
Hidden features of Python 1 от Николай Георгиев
Последното събиране 0 от Кирил Владимиров
Проблем с PyGame и Linux 2 от Николай Георгиев
Лекция PyGame 3 от Кирил Владимиров
Презентацията в четвъртък 3 от Николай Стоицев
Четвърто домашно 20 от Светослав Атанасов
Първа задача 40 от Кирил Владимиров
За презентациите 0 от Николай Стоицев
Трето домашно 26 от Щилиян Харбов
Monty Python 1 от Станислав Гатев
Преговор 0 от Кирил Владимиров
Втора задача 26 от Светослав Атанасов
PEP 8 5 от Николай Стоицев
The Python Challenge 0 от Кирил Владимиров
Инсталирайте си Python 51 от Емил Тончев