Генератори

Предадени решения

Краен срок:
03.05.2012 18:59
Точки:
6

Срокът за предаване на решения е отминал

Да се имплементират следните две генератор-функции

Прости числа

Да се имплементира генератор-функция primes, която итерира всички прости числа в нарастващ ред

Пример

>>> p = primes()
>>> print(next(p)) # 2
2
>>> print(next(p)) # 3
3
>>> print(next(p)) # 5
5
>>> print(next(p)) # 7
7
>>> print(next(p)) # 11
11
>>> print(next(p)) # 13

Полупрости числа

Да се имплементира генератор-функция semiprimes, която итерира всички естествени числа, които са произведение на точно две прости числа. Числата да се връщат в нарастващ ред

Пример

>>> sp = semiprimes()
>>> print(next(sp)) # 4 == 2 * 2
4
>>> print(next(sp)) # 6 == 2 * 3
6
>>> print(next(sp)) # 9 == 3 * 3
9
>>> print(next(sp)) # 10 == 2 * 5
10
>>> print(next(sp)) # 14 == 2 * 7
14
>>> print(next(sp)) # 15 == 3 * 5
15
>>> print(next(sp)) # 21 == 3 * 7
21
>>> print(next(sp)) # 22 == 2 * 11
22

.