Да си приготвим нещо за хапване

Предадени решения

Краен срок:
15.03.2012 17:50
Точки:
6

Срокът за предаване на решения е отминал

Условие

Да се напише функция prepare_meal(number), която приема аргумент number и връща низ, чиято стойност се определя по следния начин:

Яйца

Ако за дадено число n, number се дели на 3^n и n е максималното възможно, то резултатът трябва да бъде низ, съдържащ spam n на брой пъти, разделени с интервал. Примери:

>>> prepare_meal(3)
'spam'
>>> prepare_meal(27)
'spam spam spam'
>>> prepare_meal(7)
''

... и Спам

За числа number, които се делят на 5, трябва към спама да се добавят яйца по следния начин: Примери:

>>> prepare_meal(5)
'eggs'
>>> prepare_meal(15)
'spam and eggs'
>>> prepare_meal(45)
'spam spam and eggs'

Забележете, че в първия случай няма and; в останалите случаи - има.

Тест

Можете да изпълните теста с:

python sample_test.py

Променете solution.py с вашия код за да видите собствените си резултати