Решение на Генератори от Виктор Бечев

Обратно към всички решения

Към профила на Виктор Бечев

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def primes():
yield 2
current = 3
while True:
if is_prime(current):
yield current
current += 2
def is_prime(checked, cached_primes=[2,]):
for prime in cached_primes:
if prime**2 > checked:
break
if checked % prime == 0:
return False
cached_primes.append(checked)
return True
def semiprimes():
current = 4
while True:
if is_semiprime(current):
yield current
current += 1
def is_semiprime(checked):
for prime in primes():
if prime**2 > checked:
return False
if checked % prime == 0:
return is_prime(checked/prime)
def count():
start = time.time()
for prime in primes():
if prime > 10000000:
break
end = time.time()
print((end-start)/60)

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.007s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Виктор обнови решението на 25.04.2012 17:50 (преди над 8 години)

+def primes():
+ yield 2
+ current = 3
+ while True:
+ if is_prime(current):
+ yield current
+ current += 2
+
+def is_prime(checked, cached_primes=[2,]):
+ for prime in cached_primes:
+ if prime**2 > checked:
+ break
+ if checked % prime == 0:
+ return False
+ cached_primes.append(checked)
+ return True
+
+def semiprimes():
+ current = 4
+ while True:
+ if is_semiprime(current):
+ yield current
+ current += 1
+
+def is_semiprime(checked):
+ for prime in primes():
+ if prime**2 > checked:
+ return False
+ if checked % prime == 0:
+ return is_prime(checked/prime)
+
+def count():
+ start = time.time()
+ for prime in primes():
+ if prime > 10000000:
+ break
+ end = time.time()
+ print((end-start)/60)