Решения на Генератори

Към задачата

60 решения

Име Точки Изпълнение
Евгени Цаков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Александър Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 0
Димитър Банков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Николай Колев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Светослав Атанасов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Орлин Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 0
Борислав Статев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 0
Борис Величков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Димитър Павлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 0
Виктор Бечев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Владислав Вълчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 0
Стела Динева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Илиян Киряков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 0
Димитър Вачев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Мирослав Милев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Виктор Христосков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Христо Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 104 Коментари: 0
Николай Стоицев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Станислав Станчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Рая Димитрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 0
Дарина Нейчева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 2 Редове: 30 Коментари: 0
Павлина Гатова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Петко Пъдевски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 82 Коментари: 0
Ивелин Славов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 0
Петър Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 0
Веселина Кръстева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 0
Дин Анх Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 0
Лидия Георгиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0
Светлин Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 0
Георги Муеров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0
Дейвид Танков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 1 Редове: 26 Коментари: 0
Николина Ефтимова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Недислав Стойчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 2 Редове: 29 Коментари: 0
Веселин Павлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 0
Марин Делчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Антония Пепелянкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 0
Илия Велев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Лазар Лазаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 0
Габриела Цанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 0
Илиян Величков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 0
Стоян Стоянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 0
Никола Велинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Василина Татарлиева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 4 Редове: 53 Коментари: 0
Дамяна Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 0
Албена Куманова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 2 Редове: 47 Коментари: 0
Никола Робаков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 2 Редове: 20 Коментари: 0
Ивайло Мариновски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0
Галин Тодоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Методи Димитров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Мирослав Шипковенски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Иво Кънчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 2 Редове: 40 Коментари: 0
Димитър Антонов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 2 Редове: 31 Коментари: 0
Никола Каналев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Лъчезар Цанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Тодор Ганчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 0
Щилиян Харбов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 2 Редове: 30 Коментари: 0
Явор Папазов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Николай Георгиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 0
Елина Кънева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 0