Виктор Бечев

Виктор Бечев

Отговори

Инсталирайте си Python

Четвърто домашно

Първа задача

Втора задача

Лекции след първия тест

Курсови работи

Презентацията в четвъртък

Лекция PyGame