Решение на Генератори от Явор Папазов

Обратно към всички решения

Към профила на Явор Папазов

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def primes():
current_prime = 2
while True:
if all((current_prime % x != 0
for x in range(2, upper_bound(current_prime)))):
yield current_prime
current_prime += 1
upper_bound = lambda x: int(x ** 0.5 + 0.5) + 1
def semiprimes():
current_semiprime = 2
while True:
if sum((current_semiprime % x == 0 and
(1 + (current_semiprime % x ** 2 == 0
and current_semiprime != x ** 2))
for x in range(2, upper_bound(current_semiprime)))) == 1:
yield current_semiprime
current_semiprime += 1

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.009s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Явор обнови решението на 03.05.2012 18:55 (преди над 8 години)

+def primes():
+ current_prime = 2
+ while True:
+ if all((current_prime % x != 0
+ for x in range(2, upper_bound(current_prime)))):
+ yield current_prime
+ current_prime += 1
+
+
+upper_bound = lambda x: int(x ** 0.5 + 0.5) + 1
+
+
+def semiprimes():
+ current_semiprime = 2
+ while True:
+ if sum((current_semiprime % x == 0 and
+ (1 + (current_semiprime % x ** 2 == 0
+ and current_semiprime != x ** 2))
+ for x in range(2, upper_bound(current_semiprime)))) == 1:
+ yield current_semiprime
+ current_semiprime += 1