Решение на Генератори от Никола Каналев

Обратно към всички решения

Към профила на Никола Каналев

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def primes():
yield 2
number = 3
while True:
if all([number % divisor for divisor in range(2, number)]):
yield number
number += 2
def isprime(n):
for m in range(2,n):
if n%m==0:
return 0
return 1
def inlist(el,lst):
for m in lst:
if m==el:
return 1
return 0
def semiprimes():
number=3
while True:
already=[]
for devisor in range(2,number):
if number%devisor==0:
t=number/devisor
snd_devisor=int(t)
if isprime(devisor)==1 and isprime(snd_devisor)==1 and inlist(snd_devisor,already)==0:
yield number
already.append(devisor)
number+=1

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.040s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Никола обнови решението на 03.05.2012 17:19 (преди над 8 години)

+
+def primes():
+ yield 2
+ number = 3
+ while True:
+ if all([number % divisor for divisor in range(2, number)]):
+ yield number
+ number += 2
+
+
+def isprime(n):
+ for m in range(2,n):
+ if n%m==0:
+ return 0
+ return 1
+
+
+def inlist(el,lst):
+ for m in lst:
+ if m==el:
+ return 1
+ return 0
+
+
+def semiprimes():
+ number=3
+ while True:
+ already=[]
+ for devisor in range(2,number):
+ if number%devisor==0:
+ t=number/devisor
+ snd_devisor=int(t)
+ if isprime(devisor)==1 and isprime(snd_devisor)==1 and inlist(snd_devisor,already)==0:
+ yield number
+ already.append(devisor)
+ number+=1
+
+