Решение на Генератори от Мирослав Шипковенски

Обратно към всички решения

Към профила на Мирослав Шипковенски

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def primes():
number = 2
while True:
if all([number % divisor for divisor in range(2, number)]):
yield number
number += 1
def is_whole(n):
if n % 1 != 0:
return False
return True
def is_prime(n):
import re
if not is_whole(n):
return False
return re.match(r'^1?$|^(11+?)\1+$', '1' * int(n)) == None
def semiprimes():
number = 4
while True:
pr = primes()
x = next(pr)
while x < number:
if is_prime(number / x):
yield number
break
x = next(pr)
number += 1

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 1.044s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Мирослав обнови решението на 03.05.2012 15:50 (преди над 8 години)

+def primes():
+ number = 2
+ while True:
+ if all([number % divisor for divisor in range(2, number)]):
+ yield number
+ number += 1
+
+
+def is_whole(n):
+ if n % 1 != 0:
+ return False
+ return True
+
+
+def is_prime(n):
+ import re
+ if not is_whole(n):
+ return False
+ return re.match(r'^1?$|^(11+?)\1+$', '1' * int(n)) == None
+
+
+def semiprimes():
+ number = 4
+ while True:
+ pr = primes()
+ x = next(pr)
+ while x < number:
+ if is_prime(number / x):
+ yield number
+ break
+ x = next(pr)
+ number += 1