Решение на Генератори от Никола Велинов

Обратно към всички решения

Към профила на Никола Велинов

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def is_prime(number):
return all([number % divisor for divisor in range(2, int(number ** 0.5 + 1))])
def primes():
number = 2
while True:
if is_prime(number):
yield number
number += 1
def semiprimes():
number = 4
while True:
for i in range(2, number):
if is_prime(i) and number % i == 0:
if is_prime(number // i):
yield number
break
number += 1

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.228s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Никола обнови решението на 03.05.2012 03:15 (преди над 8 години)

+def is_prime(number):
+ return all([number % divisor for divisor in range(2, int(number ** 0.5 + 1))])
+
+
+def primes():
+ number = 2
+ while True:
+ if is_prime(number):
+ yield number
+ number += 1
+
+
+def semiprimes():
+ number = 4
+ while True:
+ for i in range(2, number):
+ if is_prime(i) and number % i == 0:
+ if is_prime(number // i):
+ yield number
+ break
+ number += 1