Решение на Генератори от Стоян Стоянов

Обратно към всички решения

Към профила на Стоян Стоянов

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def is_prime(number):
for i in range(2, number):
if number % i == 0:
return False
return True
def primes():
number = 2
while True:
if is_prime(number):
yield number
number += 1
def is_composed_by_primes(number):
for i in range(2, number):
for j in range(2, number):
if number == i * j and is_prime(i) and is_prime(j):
return True
return False
def semiprimes():
number = 4
while True:
if is_composed_by_primes(number):
yield number
number += 1

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 1.356s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Стоян обнови решението на 03.05.2012 01:42 (преди над 8 години)

+def is_prime(number):
+ for i in range(2, number):
+ if number % i == 0:
+ return False
+ return True
+
+
+def primes():
+ number = 2
+ while True:
+ if is_prime(number):
+ yield number
+ number += 1
+
+
+def is_composed_by_primes(number):
+ for i in range(2, number):
+ for j in range(2, number):
+ if number == i * j and is_prime(i) and is_prime(j):
+ return True
+ return False
+
+
+def semiprimes():
+ number = 4
+ while True:
+ if is_composed_by_primes(number):
+ yield number
+ number += 1