Решение на Генератори от Николина Ефтимова

Обратно към всички решения

Към профила на Николина Ефтимова

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def primes():
yield 2
number = 3
while True:
if all([number % divisor
for divisor in range(3, int(number ** 0.5) + 1, 2)]):
yield number
number += 2
def is_prime(number):
if number == 1:
return False
if number == 2:
return True
if number % 2 == 0:
return False
if all([number % divisor
for divisor in range(3, int(number ** 0.5) + 1, 2)]):
return True
return False
def semiprimes():
number = 2
while True:
smallest_divisor = number
for divisor in range(2, int(number ** 0.5) + 1):
if number % divisor == 0:
smallest_divisor = divisor
break
if is_prime(number / smallest_divisor):
yield number
number += 1

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.007s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Николина обнови решението на 02.05.2012 18:09 (преди над 8 години)

+def primes():
+ yield 2
+ number = 3
+ while True:
+ if all([number % divisor
+ for divisor in range(3, int(number ** 0.5) + 1, 2)]):
+ yield number
+ number += 2
+
+
+def is_prime(number):
+ if number == 1:
+ return False
+ if number == 2:
+ return True
+ if number % 2 == 0:
+ return False
+ if all([number % divisor
+ for divisor in range(3, int(number ** 0.5) + 1, 2)]):
+ return True
+ return False
+
+
+def semiprimes():
+ number = 2
+
+ while True:
+ smallest_divisor = number
+ for divisor in range(2, int(number ** 0.5) + 1):
+ if number % divisor == 0:
+ smallest_divisor = divisor
+ break
+ if is_prime(number / smallest_divisor):
+ yield number
+ number += 1