Решение на Генератори от Станислав Станчев

Обратно към всички решения

Към профила на Станислав Станчев

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def primes():
number = 2
while True:
#square root is included in the range
range_limit = int(number ** 0.5) + 1
if all([number % divisor for divisor in range(2, range_limit)]):
yield number
number += 1
def is_prime(number):
for divisor in range(2, (int(number ** 0.5) + 1)):
if number % divisor == 0:
return False
return True
def semiprimes():
number = 4
while True:
divisors = [divisor for divisor in range(2, number)
if number % divisor == 0]
if len(divisors) in [1, 2] and all(map(is_prime, divisors)):
yield number
number += 1

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.021s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Станислав обнови решението на 30.04.2012 17:40 (преди над 8 години)

+def primes():
+ number = 2
+ while True:
+ #square root is included in the range
+ range_limit = int(number ** 0.5) + 1
+ if all([number % divisor for divisor in range(2, range_limit)]):
+ yield number
+ number += 1
+
+def is_prime(number):
+ for divisor in range(2, (int(number ** 0.5) + 1)):
+ if number % divisor == 0:
+ return False
+ return True
+
+def semiprimes():
+ number = 4
+ while True:
+ divisors = [divisor for divisor in range(2, number)
+ if number % divisor == 0]
+ if len(divisors) in [1, 2] and all(map(is_prime, divisors)):
+ yield number
+ number += 1
+
+