Решение на Игра на живот от Павлина Гатова

Обратно към всички решения

Към профила на Павлина Гатова

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

import os
import time
import copy
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait=False, sleep=False):
os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate=0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
def count_neighbors(board, x, y):
count = 0
if board[x][y - 1] == 1:
count += 1
if board[x][y + 1] == 1:
count += 1
if board[x - 1][y] == 1:
count += 1
if board[x + 1][y] == 1:
count += 1
if board[x - 1][y - 1] == 1:
count += 1
if board[x - 1][y + 1] == 1:
count += 1
if board[x + 1][y - 1] == 1:
count += 1
if board[x + 1][y + 1] == 1:
count += 1
return count
def step_board(board):
board2 = copy.deepcopy(board)
for x in range(1, BOARD_SIZE + 1):
for y in range(1, BOARD_SIZE + 1):
neighbors = count_neighbors(board2, x, y)
if board2[x][y] == 1 and neighbors in [2, 3]:
board[x][y] = 1
elif board2[x][y] == 0 and neighbors == 3:
board[x][y] = 1
else:
board[x][y] = 0
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.147s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Павлина обнови решението на 26.03.2012 13:01 (преди над 8 години)

+import os
+import time
+import copy
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+
+def print_board(board, wait=False, sleep=False):
+ os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+
+def create_board(fill_rate=0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
+ for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+ for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+
+
+def count_neighbors(board, x, y):
+ count = 0
+ if board[x][y - 1] == 1:
+ count += 1
+ if board[x][y + 1] == 1:
+ count += 1
+ if board[x - 1][y] == 1:
+ count += 1
+ if board[x + 1][y] == 1:
+ count += 1
+ if board[x - 1][y - 1] == 1:
+ count += 1
+ if board[x - 1][y + 1] == 1:
+ count += 1
+ if board[x + 1][y - 1] == 1:
+ count += 1
+ if board[x + 1][y + 1] == 1:
+ count += 1
+ return count
+
+
+def step_board(board):
+ board2 = copy.deepcopy(board)
+ for x in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ for y in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ neighbors = count_neighbors(board2, x, y)
+ if board2[x][y] == 1 and neighbors in [2, 3]:
+ board[x][y] = 1
+ elif board2[x][y] == 0 and neighbors == 3:
+ board[x][y] = 1
+ else:
+ board[x][y] = 0
+
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)