Решения на Игра на живот

Към задачата

56 решения

Име Точки Изпълнение
Алек Андреев Точки: 9 (3 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 2
Румен Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 0
Николай Колев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Николина Ефтимова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 68 Коментари: 0
Дамяна Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Евгени Цаков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 0
Светослав Атанасов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0
Лазар Лазаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Станислав Станчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 0
Павлина Гатова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 65 Коментари: 0
Димитър Вачев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 0
Орлин Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 0
Илия Идакиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 0
Владислав Вълчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 102 Коментари: 0
Николай Стоицев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 0
Дарина Нейчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 65 Коментари: 0
Ивелин Славов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 34 Коментари: 1
Стела Динева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Мирослав Милев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 0
Петко Пъдевски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 121 Коментари: 0
Яне Кателиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Петър Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 0
Дин Анх Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 0
Веселина Кръстева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Виктор Бечев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 0
Мирослав Шипковенски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 0
Светлин Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 0
Рая Димитрова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 20 Коментари: 0
Тодор Ганчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 0
Лидия Георгиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 0
Стоян Стоянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 108 Коментари: 0
Борис Величков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 92 Коментари: 0
Никола Велинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 0
Илиян Киряков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 0
Христо Георгиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 0
Албена Куманова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Виктор Христосков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 0
Веселин Павлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Петър Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 0
Габриела Цанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 81 Коментари: 0
Илия Велев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Димитър Павлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 0
Лъчезар Цанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 0
Стоян Стоянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 75 Коментари: 0
Марин Делчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 0
Дейвид Танков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Галин Тодоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 0
Антония Пепелянкова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 47 Коментари: 0
Никола Каналев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 0
Недислав Стойчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Ивайло Мариновски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Елина Кънева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 0
Николай Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 0
Борислав Статев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 0