Решение на Игра на живот от Евгени Цаков

Обратно към всички решения

Към профила на Евгени Цаков

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait=False, sleep=False):
os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end='|\n', sep='')
#print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate=0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1 and
rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
def count_live_neighbours(x, y, board):
count = 0
for i in range(x - 1, x + 2):
for j in range(y - 1, y + 2):
count += board[i][j]
return count - board[x][y]
def step_board(board):
new_board = [list(row) for row in board]
for x in range(1, BOARD_SIZE + 1):
for y in range(1, BOARD_SIZE + 1):
count = count_live_neighbours(x, y, board)
if not board[x][y] and count == 3:
new_board[x][y] = 1
elif board[x][y] and (count < 2 or count > 3):
new_board[x][y] = 0
for i in range(len(new_board)):
board[i] = new_board[i]
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.195s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Евгени обнови решението на 25.03.2012 14:19 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+
+def print_board(board, wait=False, sleep=False):
+ os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end='|\n', sep='')
+
+ #print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+
+def create_board(fill_rate=0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1 and
+ rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
+ for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+ for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+
+
+def count_live_neighbours(x, y, board):
+ count = 0
+ for i in range(x - 1, x + 2):
+ for j in range(y - 1, y + 2):
+ count += board[i][j]
+
+ return count - board[x][y]
+
+
+def step_board(board):
+ new_board = [list(row) for row in board]
+ for x in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ for y in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ count = count_live_neighbours(x, y, board)
+ if not board[x][y] and count == 3:
+ new_board[x][y] = 1
+ elif board[x][y] and (count < 2 or count > 3):
+ new_board[x][y] = 0
+
+ for i in range(len(new_board)):
+ board[i] = new_board[i]
+
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)