Решение на Игра на живот от Дамяна Иванова

Обратно към всички решения

Към профила на Дамяна Иванова

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait=False, sleep=False):
os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate=0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1\
and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)\
for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]\
for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
change = [[0 for i in range(0, BOARD_SIZE + 2)] \
for j in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
for i in range(1, BOARD_SIZE + 1):
for j in range (1, BOARD_SIZE + 1):
change[i][j] = board[i][j - 1] + board[i][j + 1] + \
board[i - 1][j] + board[i + 1][j] + \
board[i + 1][j - 1] + board[i + 1][j + 1] + \
board[i - 1][j - 1] + board[i - 1][j + 1]
for i in range(1, BOARD_SIZE + 1):
for j in range (1, BOARD_SIZE + 1):
if change[i][j] < 2 or change[i][j] > 3:
board[i][j] = 0
if change[i][j] == 3:
board[i][j] = 1
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.116s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Дамяна обнови решението на 25.03.2012 12:23 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+def print_board(board, wait=False, sleep=False):
+ os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+def create_board(fill_rate=0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1\
+ and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)\
+ for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]\
+ for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+
+def step_board(board):
+ change = [[0 for i in range(0, BOARD_SIZE + 2)] \
+ for j in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+ for i in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ for j in range (1, BOARD_SIZE + 1):
+ change[i][j] = board[i][j - 1] + board[i][j + 1] + \
+ board[i - 1][j] + board[i + 1][j] + \
+ board[i + 1][j - 1] + board[i + 1][j + 1] + \
+ board[i - 1][j - 1] + board[i - 1][j + 1]
+ for i in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ for j in range (1, BOARD_SIZE + 1):
+ if change[i][j] < 2 or change[i][j] > 3:
+ board[i][j] = 0
+ if change[i][j] == 3:
+ board[i][j] = 1
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)