Решение на Игра на живот от Румен Ангелов

Обратно към всички решения

Към профила на Румен Ангелов

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import copy
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait = False, sleep = False):
os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate = 0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
def alive_neighbours(x, y, board):
neighbours = [board[x - 1][y - 1], board[x - 1][y], board[x -1][y + 1],
board[x][y + 1], board[x + 1][y + 1], board[x + 1][y],
board[x + 1][y - 1], board[x][y - 1]]
count = 0
for x in neighbours:
if x:
count += 1
return count
def step_board(board):
copy_board = copy.deepcopy(board)
for row in range(1, BOARD_SIZE + 1):
for column in range(1, BOARD_SIZE + 1):
alive = alive_neighbours(row, column, copy_board)
if copy_board[row][column] and (alive < 2 or alive > 3):
board[row][column] = 0
elif not copy_board[row][column] and alive == 3:
board[row][column] = 1
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.142s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Румен обнови решението на 24.03.2012 15:19 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import copy
+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+
+def print_board(board, wait = False, sleep = False):
+ os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+
+def create_board(fill_rate = 0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
+ for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+ for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+
+
+def alive_neighbours(x, y, board):
+ neighbours = [board[x - 1][y - 1], board[x - 1][y], board[x -1][y + 1],
+ board[x][y + 1], board[x + 1][y + 1], board[x + 1][y],
+ board[x + 1][y - 1], board[x][y - 1]]
+ count = 0
+ for x in neighbours:
+ if x:
+ count += 1
+ return count
+
+
+def step_board(board):
+ copy_board = copy.deepcopy(board)
+ for row in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ for column in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ alive = alive_neighbours(row, column, copy_board)
+ if copy_board[row][column] and (alive < 2 or alive > 3):
+ board[row][column] = 0
+ elif not copy_board[row][column] and alive == 3:
+ board[row][column] = 1
+
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)