Решение на Игра на живот от Ивайло Мариновски

Обратно към всички решения

Към профила на Ивайло Мариновски

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait = False, sleep = False):
os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate = 0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
pass
new_board = [[0 for i in range(50)] for j in range(50)]
for row in range(1,48):
for cell in range(1,48):
if board[row][cell]==1:
if board[row][cell-1]+board[row][cell+1]+board[row-1][cell-1]+board[row-1][cell]+board[row-1][cell+1]+board[row+1][cell-1]+board[row+1][cell]+board[row-1][cell+1]>3:new_board[row][cell]=0
if board[row][cell-1]+board[row][cell+1]+board[row-1][cell-1]+board[row-1][cell]+board[row-1][cell+1]+board[row+1][cell-1]+board[row+1][cell]+board[row-1][cell+1]<2:new_board[row][cell]=0
else:
if board[row][cell-1]+board[row][cell+1]+board[row-1][cell-1]+board[row-1][cell]+board[row-1][cell+1]+board[row+1][cell-1]+board[row+1][cell]+board[row-1][cell+1]==3:new_board[row][cell]=1
for row in range(50):
for cell in range(50):
board[row][cell] = new_board[row][cell]
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.115s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Ивайло обнови решението на 02.04.2012 23:06 (преди над 8 години)

+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+def print_board(board, wait = False, sleep = False):
+ os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+def create_board(fill_rate = 0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+
+def step_board(board):
+ pass
+ new_board = [[0 for i in range(50)] for j in range(50)]
+
+ for row in range(1,48):
+ for cell in range(1,48):
+ if board[row][cell]==1:
+ if board[row][cell-1]+board[row][cell+1]+board[row-1][cell-1]+board[row-1][cell]+board[row-1][cell+1]+board[row+1][cell-1]+board[row+1][cell]+board[row-1][cell+1]>3:new_board[row][cell]=0
+ if board[row][cell-1]+board[row][cell+1]+board[row-1][cell-1]+board[row-1][cell]+board[row-1][cell+1]+board[row+1][cell-1]+board[row+1][cell]+board[row-1][cell+1]<2:new_board[row][cell]=0
+ else:
+ if board[row][cell-1]+board[row][cell+1]+board[row-1][cell-1]+board[row-1][cell]+board[row-1][cell+1]+board[row+1][cell-1]+board[row+1][cell]+board[row-1][cell+1]==3:new_board[row][cell]=1
+
+ for row in range(50):
+ for cell in range(50):
+ board[row][cell] = new_board[row][cell]
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)