Решение на Игра на живот от Недислав Стойчев

Обратно към всички решения

Към профила на Недислав Стойчев

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
SURVIVING_CELLS = [(1, 2), (1, 3), (0, 3)]
def print_board(board, wait = False, sleep = False):
os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate = 0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
def get_live_cells(board, x, y):
cells = [board[x + i][y + j] for i in range(-1, 2)
for j in range(-1, 2)]
return sum(cells) - board[x][y]
def copy_board(board):
return [[board[i][j] for j in range(BOARD_SIZE + 2)] for i in range(BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
old_board = copy_board(board)
for x in range(1, BOARD_SIZE + 1):
for y in range(1, BOARD_SIZE + 1):
cell = old_board[x][y]
live_cells = get_live_cells(old_board, x, y)
if (cell, live_cells) in SURVIVING_CELLS:
board[x][y] = 1
else:
board[x][y] = 0
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.274s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Недислав обнови решението на 02.04.2012 22:49 (преди над 8 години)

+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+SURVIVING_CELLS = [(1, 2), (1, 3), (0, 3)]
+
+def print_board(board, wait = False, sleep = False):
+ os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+def create_board(fill_rate = 0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+
+def get_live_cells(board, x, y):
+ cells = [board[x + i][y + j] for i in range(-1, 2)
+ for j in range(-1, 2)]
+
+ return sum(cells) - board[x][y]
+
+def copy_board(board):
+ return [[board[i][j] for j in range(BOARD_SIZE + 2)] for i in range(BOARD_SIZE + 2)]
+
+def step_board(board):
+ old_board = copy_board(board)
+ for x in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ for y in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ cell = old_board[x][y]
+ live_cells = get_live_cells(old_board, x, y)
+ if (cell, live_cells) in SURVIVING_CELLS:
+ board[x][y] = 1
+ else:
+ board[x][y] = 0
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)