Решение на Игра на живот от Никола Каналев

Обратно към всички решения

Към профила на Никола Каналев

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait = False, sleep = False):
os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate = 0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
def neighbours_counter(board,i,j):
count = 0
count = count + board[i-1][j-1] + board[i-1][j] + board[i-1][j+1]
count = count + board[i][j-1] + board[i][j+1]
count = count + board[i+1][j-1] + board[i+1][j] + board[i+1][j+1]
return count
def step_board(board):
newboard = [[0 for i in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
for i in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
for row in range(1,BOARD_SIZE + 1):
for cell in range(1,BOARD_SIZE + 1):
newboard[row][cell] = board[row][cell]
for row in range(1,BOARD_SIZE + 1):
for cell in range(1,BOARD_SIZE + 1):
count = neighbours_counter(board,row,cell)
if board[row][cell] == 1:
if count != 3 and count != 2:
newboard[row][cell] = 0
else:
if count == 3:
newboard[row][cell] = 1
for row in range(1,BOARD_SIZE + 1):
for cell in range(1,BOARD_SIZE + 1):
board[row][cell] = newboard[row][cell]
return board
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.126s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Никола обнови решението на 02.04.2012 22:01 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+def print_board(board, wait = False, sleep = False):
+ os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+def create_board(fill_rate = 0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+
+def neighbours_counter(board,i,j):
+
+ count = 0
+ count = count + board[i-1][j-1] + board[i-1][j] + board[i-1][j+1]
+ count = count + board[i][j-1] + board[i][j+1]
+ count = count + board[i+1][j-1] + board[i+1][j] + board[i+1][j+1]
+
+ return count
+
+
+def step_board(board):
+
+ newboard = [[0 for i in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+ for i in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+
+ for row in range(1,BOARD_SIZE + 1):
+ for cell in range(1,BOARD_SIZE + 1):
+ newboard[row][cell] = board[row][cell]
+
+ for row in range(1,BOARD_SIZE + 1):
+ for cell in range(1,BOARD_SIZE + 1):
+ count = neighbours_counter(board,row,cell)
+
+ if board[row][cell] == 1:
+ if count != 3 and count != 2:
+ newboard[row][cell] = 0
+
+ else:
+ if count == 3:
+ newboard[row][cell] = 1
+
+ for row in range(1,BOARD_SIZE + 1):
+ for cell in range(1,BOARD_SIZE + 1):
+ board[row][cell] = newboard[row][cell]
+
+ return board
+
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)