Решение на Игра на живот от Дейвид Танков

Обратно към всички решения

Към профила на Дейвид Танков

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait = False, sleep = False):
os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
#print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate = 0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
tempboard = []
for row in board:
tempboard.append(list(row))
def count(board, x, y):
sum = 0
for row in [-1, 0, 1]:
for col in [-1, 0, 1]:
sum += board[x + row][y + col]
return sum - board[x][y]
for row in range(1,1+BOARD_SIZE):
for cell in range(1,1+BOARD_SIZE):
roundcount = count(board, row, cell)
if (board[row][cell]):
if roundcount < 2 or roundcount > 3:
tempboard[row][cell] = 0
else:
if roundcount == 3:
tempboard[row][cell] = 1
for row in range(1,1+BOARD_SIZE):
board[row] = list(tempboard[row])
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.162s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Дейвид обнови решението на 02.04.2012 20:41 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+def print_board(board, wait = False, sleep = False):
+ os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ #print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+def create_board(fill_rate = 0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+
+def step_board(board):
+ tempboard = []
+ for row in board:
+ tempboard.append(list(row))
+ def count(board, x, y):
+ sum = 0
+ for row in [-1, 0, 1]:
+ for col in [-1, 0, 1]:
+ sum += board[x + row][y + col]
+ return sum - board[x][y]
+ for row in range(1,1+BOARD_SIZE):
+ for cell in range(1,1+BOARD_SIZE):
+ roundcount = count(board, row, cell)
+ if (board[row][cell]):
+ if roundcount < 2 or roundcount > 3:
+ tempboard[row][cell] = 0
+ else:
+ if roundcount == 3:
+ tempboard[row][cell] = 1
+ for row in range(1,1+BOARD_SIZE):
+ board[row] = list(tempboard[row])
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)