Решение на Игра на живот от Димитър Павлов

Обратно към всички решения

Към профила на Димитър Павлов

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait = False, sleep = False):
os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate = 0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
def get_neighbors(x, y, board):
if x == 0 or y == 0 or x == 49 or y == 49:
return 0
else:
return board[x-1][y-1] + board[x-1][y] + board[x-1][y+1] + board[x][y-1] + board[x][y+1] + board[x+1][y-1] + board[x+1][y] + board[x+1][y+1]
def re_gen(x, y, board, live_neighbors):
if x == 0 or y == 0 or x == 49 or y == 49:
return 0
else:
if board[x][y] == 1:
if live_neighbors[x][y] == 2 or live_neighbors[x][y] == 3:
return 1
else:
return 0
elif board[x][y] == 0:
if live_neighbors[x][y] == 3:
return 1
else:
return 0
live_neighbors = [[get_neighbors(x, y, board) for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)] for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
for x in range(0, BOARD_SIZE + 2):
for y in range(0, BOARD_SIZE +2):
board[x][y] = int(re_gen(x, y, board, live_neighbors))
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.144s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Димитър обнови решението на 02.04.2012 17:13 (преди над 8 години)

+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+def print_board(board, wait = False, sleep = False):
+ os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+def create_board(fill_rate = 0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+
+def step_board(board):
+
+ def get_neighbors(x, y, board):
+ if x == 0 or y == 0 or x == 49 or y == 49:
+ return 0
+ else:
+ return board[x-1][y-1] + board[x-1][y] + board[x-1][y+1] + board[x][y-1] + board[x][y+1] + board[x+1][y-1] + board[x+1][y] + board[x+1][y+1]
+
+ def re_gen(x, y, board, live_neighbors):
+
+ if x == 0 or y == 0 or x == 49 or y == 49:
+ return 0
+ else:
+ if board[x][y] == 1:
+ if live_neighbors[x][y] == 2 or live_neighbors[x][y] == 3:
+ return 1
+ else:
+ return 0
+ elif board[x][y] == 0:
+ if live_neighbors[x][y] == 3:
+ return 1
+ else:
+ return 0
+
+ live_neighbors = [[get_neighbors(x, y, board) for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)] for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+ for x in range(0, BOARD_SIZE + 2):
+ for y in range(0, BOARD_SIZE +2):
+ board[x][y] = int(re_gen(x, y, board, live_neighbors))
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)
+