Решение на Игра на живот от Веселин Павлов

Обратно към всички решения

Към профила на Веселин Павлов

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait = False, sleep = False):
os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate = 0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate) for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
temp_board = []
for i in range(0, 50):
temp_board.append([])
for j in range(0, 50):
temp_board[i].append(board[i][j])
value = 0
alive_neighbours = 0
for x in range(1, 49):
for y in range(1, 49):
alive_neighbours = board[x][y - 1] + board[x][y + 1] + board[x - 1][y - 1] + board[x - 1][y] + board[x - 1][y + 1] + board[x + 1][y - 1] + board[x + 1][y] + board[x + 1][y + 1]
value = board[x][y]
if value == 0:
if alive_neighbours == 3:
temp_board[x][y] = 1
elif value == 1:
if alive_neighbours < 2:
temp_board[x][y] = 0
if alive_neighbours > 3:
temp_board[x][y] = 0
if alive_neighbours == 2 or alive_neighbours == 3:
temp_board[x][y] = 1
for p in range(0, 50):
for q in range(0, 50):
board[p][q] = temp_board[p][q]
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.118s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Веселин обнови решението на 01.04.2012 18:37 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+from random import Random
+BOARD_SIZE = 48
+
+
+def print_board(board, wait = False, sleep = False):
+ os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+
+def create_board(fill_rate = 0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate) for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+
+
+def step_board(board):
+ temp_board = []
+ for i in range(0, 50):
+ temp_board.append([])
+ for j in range(0, 50):
+ temp_board[i].append(board[i][j])
+ value = 0
+ alive_neighbours = 0
+ for x in range(1, 49):
+ for y in range(1, 49):
+ alive_neighbours = board[x][y - 1] + board[x][y + 1] + board[x - 1][y - 1] + board[x - 1][y] + board[x - 1][y + 1] + board[x + 1][y - 1] + board[x + 1][y] + board[x + 1][y + 1]
+ value = board[x][y]
+ if value == 0:
+ if alive_neighbours == 3:
+ temp_board[x][y] = 1
+ elif value == 1:
+ if alive_neighbours < 2:
+ temp_board[x][y] = 0
+ if alive_neighbours > 3:
+ temp_board[x][y] = 0
+ if alive_neighbours == 2 or alive_neighbours == 3:
+ temp_board[x][y] = 1
+ for p in range(0, 50):
+ for q in range(0, 50):
+ board[p][q] = temp_board[p][q]
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)