Решение на Игра на живот от Виктор Христосков

Обратно към всички решения

Към профила на Виктор Христосков

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
import copy
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait=False, sleep=False):
os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate=0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate) for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
def alive_neighs_cnt(cell, board):
alive = - board[cell[0]][cell[1]]
for row in range(-1, 2):
for column in range(-1, 2):
alive += board[cell[0] + row][cell[1] + column]
return alive
def step_board(board):
work_board = copy.deepcopy(board)
for row in range(1, len(board) - 1):
for column in range(1, len(board) - 1):
alive_neighs = alive_neighs_cnt((row, column), board)
if (not board[row][column]) and alive_neighs == 3:
work_board[row][column] = 1
elif board[row][column] and (alive_neighs < 2 or alive_neighs > 3):
work_board[row][column] = 0
del board[:]
board.extend(work_board)
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.263s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Виктор обнови решението на 01.04.2012 17:42 (преди над 8 години)

+
+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+import copy
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+
+def print_board(board, wait=False, sleep=False):
+ os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+
+def create_board(fill_rate=0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate) for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+
+
+def alive_neighs_cnt(cell, board):
+ alive = - board[cell[0]][cell[1]]
+ for row in range(-1, 2):
+ for column in range(-1, 2):
+ alive += board[cell[0] + row][cell[1] + column]
+ return alive
+
+
+def step_board(board):
+ work_board = copy.deepcopy(board)
+
+ for row in range(1, len(board) - 1):
+ for column in range(1, len(board) - 1):
+ alive_neighs = alive_neighs_cnt((row, column), board)
+ if (not board[row][column]) and alive_neighs == 3:
+ work_board[row][column] = 1
+ elif board[row][column] and (alive_neighs < 2 or alive_neighs > 3):
+ work_board[row][column] = 0
+
+ del board[:]
+ board.extend(work_board)
+
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)