Решение на Игра на живот от Веселина Кръстева

Обратно към всички решения

Към профила на Веселина Кръстева

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait=False, sleep=False):
os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate=0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate) for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
def live_neighbours(board, i, j):
count = 0
for rows in range(i - 1, i + 2):
for cols in range(j - 1, j + 2):
count += board[rows][cols]
return count - board[i][j]
def step_board(board):
next_board = [[0 for i in range(50)] for j in range(50)]
for i in range(1, 49):
for j in range(1, 49):
if live_neighbours(board, i, j) == 3 and board[i][j] == 0:
next_board[i][j] = 1
elif board[i][j] == 1 and live_neighbours(board, i, j) in (2, 3):
next_board[i][j] = 1
elif board[i][j] == 1 and live_neighbours(board, i, j) not in (2, 3):
next_board[i][j] = 0
for i in range(50):
for j in range(50):
board[i][j] = next_board[i][j]
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.240s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Веселина обнови решението на 29.03.2012 00:35 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+def print_board(board, wait=False, sleep=False):
+ os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+
+def create_board(fill_rate=0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate) for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+
+
+def live_neighbours(board, i, j):
+ count = 0
+ for rows in range(i - 1, i + 2):
+ for cols in range(j - 1, j + 2):
+ count += board[rows][cols]
+ return count - board[i][j]
+
+
+def step_board(board):
+ next_board = [[0 for i in range(50)] for j in range(50)]
+
+ for i in range(1, 49):
+ for j in range(1, 49):
+ if live_neighbours(board, i, j) == 3 and board[i][j] == 0:
+ next_board[i][j] = 1
+ elif board[i][j] == 1 and live_neighbours(board, i, j) in (2, 3):
+ next_board[i][j] = 1
+ elif board[i][j] == 1 and live_neighbours(board, i, j) not in (2, 3):
+ next_board[i][j] = 0
+
+ for i in range(50):
+ for j in range(50):
+ board[i][j] = next_board[i][j]
+
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)