Решение на Игра на живот от Станислав Гатев

Обратно към всички решения

Към профила на Станислав Гатев

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait=False, sleep=False):
os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate=0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and
y != BOARD_SIZE + 1 and
rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
cells_to_change = []
for row in range(1, BOARD_SIZE + 1):
for col in range(1, BOARD_SIZE + 1):
alive_neighbours_count = (sum([board[row + r][col + c]
for r in [-1, 0, 1]
for c in [-1, 0, 1]]) -
board[row][col])
if (alive_neighbours_count == 3 and board[row][col] == 0 or
board[row][col] == 1 and
alive_neighbours_count not in [2, 3]):
cells_to_change.append([row, col])
for cell in cells_to_change:
board[cell[0]][cell[1]] = (board[cell[0]][cell[1]] + 1) % 2
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.207s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Станислав обнови решението на 28.03.2012 20:58 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+from random import Random
+
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+
+def print_board(board, wait=False, sleep=False):
+ os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+
+def create_board(fill_rate=0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and
+ y != BOARD_SIZE + 1 and
+ rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
+ for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+ for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+
+
+def step_board(board):
+ cells_to_change = []
+ for row in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ for col in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ alive_neighbours_count = (sum([board[row + r][col + c]
+ for r in [-1, 0, 1]
+ for c in [-1, 0, 1]]) -
+ board[row][col])
+ if (alive_neighbours_count == 3 and board[row][col] == 0 or
+ board[row][col] == 1 and
+ alive_neighbours_count not in [2, 3]):
+ cells_to_change.append([row, col])
+ for cell in cells_to_change:
+ board[cell[0]][cell[1]] = (board[cell[0]][cell[1]] + 1) % 2
+
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)