Решение на Игра на живот от Яне Кателиев

Обратно към всички решения

Към профила на Яне Кателиев

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait = False, sleep = False):
os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate = 0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
new_board = [[0 for _ in range(BOARD_SIZE + 2)] for __ in range(BOARD_SIZE + 2)]
for row in range(1, BOARD_SIZE + 1):
for column in range(1, BOARD_SIZE + 1):
neighbour = 0
neighbour_cell = [[row - 1, column - 1], [row - 1, column],
[row - 1, column + 1], [row, column - 1],
[row, column + 1], [row + 1, column - 1],
[row + 1, column], [row + 1, column + 1]]
for i in range(8):
if (board[neighbour_cell[i][0]][neighbour_cell[i][-1]] == 1):
neighbour += 1
if (neighbour == 3):
new_board[row][column] = 1
elif (neighbour != 2 and neighbour != 3):
new_board[row][column] = 0
board[0 : len(board)] = new_board
return new_board
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.241s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Яне обнови решението на 28.03.2012 18:10 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+def print_board(board, wait = False, sleep = False):
+ os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+def create_board(fill_rate = 0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+
+def step_board(board):
+ new_board = [[0 for _ in range(BOARD_SIZE + 2)] for __ in range(BOARD_SIZE + 2)]
+ for row in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ for column in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ neighbour = 0
+ neighbour_cell = [[row - 1, column - 1], [row - 1, column],
+ [row - 1, column + 1], [row, column - 1],
+ [row, column + 1], [row + 1, column - 1],
+ [row + 1, column], [row + 1, column + 1]]
+ for i in range(8):
+ if (board[neighbour_cell[i][0]][neighbour_cell[i][-1]] == 1):
+ neighbour += 1
+ if (neighbour == 3):
+ new_board[row][column] = 1
+ elif (neighbour != 2 and neighbour != 3):
+ new_board[row][column] = 0
+ board[0 : len(board)] = new_board
+ return new_board
+
+
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)