18. Бази данни с Mongo

Бази данни: кратка история

Видове схеми (schema)

Схема - структурата на една база данни.

Фиксирана схема

Видове схеми 2

Динамична схема

Защо да бягаме от релационните бази данни?

Безумно сложни са!

Нормализация

JOIN

Key-value Stores

Изпълняват две операции

Стойностите са непрозрачни, може да се търси само по ключ.

     >>> import shelve
     >>> s = shelve.open("mydb.db")
     >>> s['hello'] = True
     >>> s['goodbye'] = 'Bob'
     >>> s.close()
  

dbm е по-гъвкава алтернатива на shelve

Документни бази данни

Влиза Mongo

Как се казват нещата в Mongo

Операции

Ключове и стойности

ObjectId

Уникален идентификатор за всеки запис

Код

     pip install pymongo
  
    import pymongo
    mongo = pymongo.Connection('localhost')
    db = mongo['myapp']
    users = db['users']
    users.insert({'_id': 'bob', 'firstname': 'Bob', 'lastname': 'Red', 'phones': ['0888112233', '0899334455']})
    user.find_one('_id': 'bob')
  

Библиотека

Ключове

Как да си изберем ID (primary key)?

Книги

Книгата има следните полета

Автори

Ъпдейти

Търсения

     books.find({'title': '1984'}).sort({'year_of_publishing': 1})
  

Сложни търсения

Индексиране

Още въпроси?