13. Метаобектен протокол

Кастове

Репрезентация

Конструиране

Аритметика

Аритметика (2)

Битова аритметика

Равенство и хеширане

Сравнения

Дескриптори

Атрибути

Итератори

Колекции

Метаатрибути

Функции

with

Още въпроси?